Shipping policy

Fraktkostnaden beror på produkten och Beställarens val av leveranssätt. Leveranstiden är normalt mellan 2 och 7 arbetsdagar för produkterna som finns i lager, 15 arbetsdagar för produkter som beställs på begäran direkt från underleverantör. Uppgivna leveranstider är uppskattningar och garanteras inte av CloCom.

Leverans sker efter avisering. Vid utlämning av försändelse ska Beställaren alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet (Beställaren) har rätt att lösa ut det.

Om en leveransförsening uppstår meddelas Beställaren via e-post eller telefon. Beställaren har rätt att häva köpet vid väsentlig leveransförsening. CloCom lagerhåller inga produkter i eget lager utan alla leveranser sker direkt från CloComs samarbetspartners. Det kan dessvärre förekomma fall då det på grund av omständigheter utanför CloComs kontroll är omöjligt att fullfölja en beställning, exv. därför att CloComs leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot CloCom. CloCom friskriver sig därför från alla krav på ersättning från Beställaren med anledning av leveransförsening.

CloCom står för risken vid transport till Beställaren. Det innebär att CloCom på egen bekostnad ersätter produkt som skadas eller kommer bort under transport till Beställaren. Beställaren står för risken vid eventuell retur till CloCom.

Beställaren ansvarar för att packa upp och inspektera produkterna skick snarast efter mottagandet. Eventuell transportskada ska anmälas till CloComs kundservice och styrkas med fotografi inom fyrtioåtta (48) timmar från mottagandet. Vid transportskada får Beställaren ej använda produkten och Beställaren måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan undersökas inom ramen för skadeärendet. Här https://CloCom.se/pages/contact finns kontaktuppgifter till kundtjänst.

Leverans måste mottas av Beställaren inom den tid som följer av transportörens villkor, vanligtvis 5 till 7 dagar. Leverans som inte löses ut leder till att beställningen annulleras. Beställaren debiteras härvid alla kostnader för retur av produkten m.m.

Vid felleverans, dvs. försändelsen inte har det avtalade innehållet, är Beställaren skyldighet att utan dröjsmål meddela CloCom, samt – om inte CloCom lämnar andra instruktioner – returnera produkten på CloComs bekostnad. Kontakta oss via https://CloCom.se/pages/contact för att returnera en produkt.