Teknik med förminskat klimatavtryck

För planetens framtid och kommande generationer - återbrukad hårdvara!

Bilpolicy att alla ska köra minst hybridbil.

Hjälpa våra kunder på distans för att minska onödiga resor som tynger ner miljön.

Ta tillbaka hårdvara, återbruka den och ge den nytt liv.

Hållbarhetsrapport som påvisar de miljövinster.

Dessa siffror kan man sedan använda i allt från årsredovisning, marknadsmaterial till annat profilmaterial.

Optimera våra kunders IT-miljö för att skapa ett så lågt klimatavtryck som möjligt.

Molntjänster för att minska onödig drifttid av servrar.

Tack vare vårt täta samarbete med Microsoft så kan vi till exempel via Azure ställa in drifttider utifrån våra kunders arbetsmönster för att ge en så låg energiförbrukning som möjligt.

Professionella maskiner med 5 års garanti i stället för 3.

Vid köp av en klimatsmart, återbrukad enhet jämfört med en nyproducerad sparar du:
Stationär arbetsdator – 750 kg CO2 *
TV-, eller datorskärm över 33” – 620 kg CO2 *
Översätter vi dessa siffror till bilkörning så handlar det om en besparing motsvarande 380L bensin.

Att återanvända IT-utrustning istället för att köpa nytt kan ge stora klimatbesparingar. IVL Svenska Miljöinstitutet och Inrego har i en studie tagit fram en databas som visar klimatfördelarna med att återbruka ett antal vanliga IT-produkter. Att återbruka en bärbar dator istället för att köpa en ny kan till exempel spara hela 280 kg koldioxidutsläpp.

Läs mer om besparing