IT-support

 • Aktivt förebyggande arbete i bakgrunden eller assistans när det gått snett.

 • Standardiserad felsökning för förutsägbar tidsåtgång.

 • Fortlöpande certifierad drift, backup och support av molnmiljö.

 • Fortlöpande certifierad drift, backup och support av servrar, klienter samt nätverk som finns lokalt.

 • Certifierad support för bland annat Microsoft operativsystem, Officeprogram samt flertalet affärssystem.

 • Fullständig och löpande uppdaterad dokumentation av IT-infrastruktur.

 • Proaktiv dokumenterad övervakning av IT-miljö med direkt åtgärd alternativt förslag på åtgärd.

 • Automatiserat underhåll.

 • Användarsupport.

Service

 • Mobila lösningar för distansarbete.

 • Automatiserad initial uppstart och implementering av hård- och mjukvara.

 • Upphandlings- och integrationshjälp.

 • Professionell certifierad projektledning.

 • Installation av ny driftsäker och skalbar molnmiljö i Microsoft Azure anpassad för er verksamhet.

 • Planering med lång tidshorisont för att förenkla vardagliga beslut och vanor.

 • Grundläggande dokumentering av nuvarande IT-miljö med tillhörande förbättringsförslag.

 • Diskussionspartner i IT-frågor.

Försäljning av hårdvara och mjukvara

 • Virtuella klienter och tjänster i Microsoft Azure för högre tillförlitlighet och säkerhet än privata moln.

 • Klienter, servrar och nätverksutrustning att leasa eller köpa samt administration av program upp till “hårdvara som tjänst” med fullserviceavtal.

 • Standardiserade IT- baspaket efter era behov. Hårdvara, mjukvara och säkerhet.

Backup

 • Kontinuitetsplan med katastrofsimulering - hur företaget påverkas om delar av IT ej fungerar.

 • Disaster Recovery Plan - Fullständig miljö förberedd och tillgänglig i molnet för återställning då fysisk hårdvara saknas.

 • Backup av Office 365, skalbart och kostnadseffektivt.

Säkerhet

 • Avpassad automatisk säkerhetskopiering med reglerat tidsintervall för återläsningstester.

 • Säkerhetstjänster för dator, server, nätverk och molnmiljö.

 • 2FA - användare autentiserar sig alltid på minst två sätt.

Nätverk

 • Brandvägg som tjänst. Två linjer: Skanna varje enskilt paket eller prestanda per krona.

 • Ethernet som tjänst. Fast kostnad för fast och trådlöst nätverk. Konfigurerade ersättningsenheter för hela infrastrukturen.