CloCom levererar skräddarsydd teknik som förenklar vardagen

Vi är din helhetsleverantör för optimering av IT-miljö,
dokumenthantering och mötesteknik

CloComs tjänster kännetecknas av flexibilitet,
säkerhet och kundnytta för starka och långsiktiga relationer.

Personlig service

Med Clocom får du personligt engagemang att finna effektiva
lösningar utifrån dina behov.

I en värld av nöjdhetsknappar och
utvärderingsblanketter väljer vi på Clocom att ge dig service genom direktkontakt.
Med personliga relationer och uppriktighet skapar vi förtroende med sikte på
långsiktighet.
I nära samarbete levereras molntjänster via marknadens mest flexibla plattform
med din personliga tekniker på plats eller bara ett samtal bort.

 • Tillgänglighet för produktivitet

  Genom molntjänster och hårdvara som tjänst anpassar vi
  följsamma och hållbara lösningar.

  Tillgänglighet som möjliggör flexibilitet för optimal produktivitet.

 • Ekonomisk hållbarhet

  Tjänster skräddarsys till förutsägbar kostnad utifrån
  skalbar mjukvara och hårdvara.

  Nära partnerskap med ledande aktörer för långsiktig ekonomisk stabilitet.

Enstabil partner

Stabilitet bygger vi på en grund av engagerade medarbetare
och transparens.

Engagemang skapar vi genom delaktighet, rättvis kompensation och fortbildning i
en hälsosam, diversifierad, kreativ och utvecklande miljö. Vi värdesätter en
positiv attityd och medarbetares ansvarstagande. Våra kollegor blir hörda och
välkomnas att engagera sig i alla frågor som rör deras vardag, vi ser varje
förbättringspotential som ett sätt att ständigt utveckla vår kvalitet.

Transparens innebär för oss att kunder såväl som anställda alltid vet vad som
händer samt varför.