online-support-xxl_60x60

Drift och support

-Standardiserad felsökning för förutsägbar tidsåtgång.
-Fortlöpande certifierad drift, backup och support av molnmiljö.
-Fortlöpande certifierad drift, backup och support av servrar, klienter samt nätverk som finns lokalt.
-Certifierad support för bland annat Microsoft operativsystem, Officeprogram samt flertalet affärssystem.
-Fullständig och löpande uppdaterad dokumentation av IT-infrastruktur.
-Proaktiv dokumenterad övervakning av IT-miljö med direkt åtgärd alternativt förslag på åtgärd.
-Automatiserat underhåll.
-Användarsupport.

handshake-2-60x60

Service

-Mobila lösningar för distansarbete.
-Automatiserad initial uppstart och implementering av hård- och mjukvara.
-Upphandlings- och integrationshjälp.
-Professionell certifierad projektledning.
-Installation av ny driftsäker och skalbar molnmiljö i Microsoft Azure anpassad för er verksamhet.
-Planering med lång tidshorisont för att förenkla vardagliga beslut och vanor.
-Grundläggande dokumentering av nuvarande IT-miljö med tillhörande förbättringsförslag.
-Diskussionspartner i IT-frågor.


sales_60x60

Försäljning av hårdvara och mjukvara

-Virtuella klienter och tjänster i Microsoft Azure för högre tillförlitlighet och säkerhet än privata moln.
-Klienter, servrar och nätverksutrustning att leasa eller köpa samt administration av program upp till “hårdvara som tjänst” med fullserviceavtal.
-Standardiserade IT- baspaket efter era behov. Hårdvara, mjukvara och säkerhet.

data-backup-xxl_60x60

Backup

-Kontinuitetsplan med katastrofsimulering - hur företaget påverkas om delar av IT ej fungerar.
-DisasterRecovery Plan - Fullständig miljö förberedd och tillgänglig i molnet för återställning då fysisk hårdvara saknas.
-Backup av Office 365, skalbart och kostnadseffektivt.


safe-xxl_60x60

Säkerhet

-Avpassad automatisk säkerhetskopiering med reglerat tidsintervall för återläsningstester.
-Säkerhetstjänster för dator, server, nätverk och molnmiljö.
-2FA - användare autentiserar sig alltid på minst två sätt.

wired-network-xxl_60x60

Nätverk

-Brandvägg som tjänst. Två linjer: Skanna varje enskilt paket eller prestanda per krona.
-Ethernet som tjänst. Fast kostnad för fast och trådlöst nätverk. Konfigurerade ersättningsenheter för hela infrastrukturen.

Dags att optimera verksamheten?Support
Call Now ButtonRing oss